Wystawa pokonkursowa

Wystawę pokonkursową Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Znaszli ten kraj” można oglądać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie pl. Włodzimierza Wójcika 1 do dnia 31.12.2021