35 lat STKZD

W dniu 7.06.2019 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbyło się uroczyste spotkanie członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego z okazji 35-lecia działalności.

Na jubileusz przybyli przedstawiciele urzędów miast zagłębiowskich, dyrektorzy placówek i instytucji kulturalnych oraz zaproszeni goście.

Na wstępie Prezes – Teresa Orłowska przedstawiła historię i działalność STKZD na przestrzeni 35-lat a zebrani obejrzeli film z „Art Passion Festival”.
W czasie uroczystości z rąk Przewodniczącego Krajowej Rady Stowarzyszeń Twórców Kultury w Warszawie, Pawła Soroki, Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Halina Kwiatkowska, Wojciech Skórka i Bożena Związek zaś Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego została odznaczona Teresa Orłowska.

Listy gratulacyjne otrzymali wszyscy członkowie Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Gratulacje z okazji 35-lecia Stowarzyszenia składali: Pełnomocnik Prezydenta miasta Będzina – Rafał Adamczyk oraz Starosta Powiatu Będzińskiego – Sebastian Szaleniec
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej – Kamil Dybich, Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Sosnowcu – Paulina Adamus, Naczelnik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej w Czeladzi – Ilona Grudzień.

W imieniu członków STKZD – Prezes Teresa Orłowska wręczyła tytuły „Mecenasów Sztuki” dla Banku Spółdzielczego w Będzinie reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Ryszarda Olszewskiego oraz MPWiK w Będzinie reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Rafała Pietrzyka za wieloletnie wspieranie działalności kulturalnej.
Podziękowania za współpracę otrzymali Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia – Małgorzata Majewska, Dyrektor Muzeum Zagłębia Wioletta Lisowska, Dyrekcja i Pracownicy MiPBP w Będzinie, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mierzęcicach – Grażyna Czapla, Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej oraz Zagłębiowska Mediateka a także kierownicy filii bibliotek w Sosnowcu.

Były życzenia i wyrazy uznania od Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jaworznie oraz od Zespołu „Grodźczanie”, który uświetnił spotkanie śpiewem i tradycyjnym „sto lat”.
Zakończenie uroczystości odbyło się w „Galerii pod Sową”, gdzie zainteresowani oglądali wystawę prac malarskich, haftu artystycznego, fotografii i rzeźby oraz prezentację książek i wydawnictw.
W gablotach można było obejrzeć statuetki, nagrody i kroniki z działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 35-lat.
Zwieńczeniem jubileuszu był szampan i pięknie przygotowany wykwintny poczęstunek.