Kalejdoskop uczuć K.Borkowska W.Michalska

Krystyna Borkowska – „Roślina”

Ja to wiem
Czuję
w twoich dłoniach
rozkwitnę, ożyję
pragnę cię
jak wody

obraz – Wiesława Michalska