Teresa Orłowska -Cud stworzenia

Teresa Orłowska – haft

Teresa Orłowska -Cud stworzenia
Stworzyłeś Panie
ziemię piękną
w dobro wszelkie bogatą
i stworzyłeś Panie
cud natury istotę myślącą
sobie podobną człowieka
powiedziałeś
to jest ziemia matka
twoja żywicielka
i dałeś mu Eden w posiadanie
on okiem pożądania
zobaczył Eldorado
i wdarł się w trzewia matki
i czerpał z niej dobro wszelkie
pełnymi garściami
aż dokonał spustoszenia
pomieszał żywioły
pychą opętany
chce dorównać Bogu
dokonać cudu tworzenia
i tworzył
przez tysiąclecia tworzył
i nadal tworzy
machinę zniszczenia
chciwością gnany
gwiazd sięga i nie widzi
że tuż obok serce matki ziemi
pękło
ogniem wybuchło żywym
lawą jak krwią spłynęło
wichrem tajfunów jęczy
łzami oceanów świat zalewa
pochłania wszystko
w nicość zamienia
z winy
syna marnotrawnego
człowieka