Wybór zarządu STKZD

W dniu 21-11-2017 r. odbył się wybór Zarządu STKZD

Zarząd ukonstytuował się następująco: 

Prezes  Teresa Orłowska
Wiceprezes  Bożena Związek
Sekretarz  Teresa Bober
Skarbnik  Krystyna Borkowaska
Członek Zarządu  Mariusz Religa