W dniu 10.10.2017 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STKZD …

W dniu 10-10-2017 r. o godz.17.00
Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków STKZD
które zatwierdziło sprawozdanie finansowo-merytoryczne z działalności STKZD
za rok 2016