Pejzaż polski wernisaż w Czeladzi Piaski

12Pejzaż polski

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Bibliotece Miejskiej w Czeladzi Piaski zgromadzili się licznie mieszkańcy miasta, aby w towarzystwie artystów amatorów smakować malarstwo i poezję członków Sowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia. Imprezę tą starannie przygotowała
jak i pięknym słowem wprowadzającym w tematykę spotkania otworzyła Pani Joanna Herman  Kierowniczka Filii nr 2 Biblioteki j w Czeladzi .

Spotkanie uświetniła zarówno swoją obecnością jak i prezentacją własnej poezji Pani Barbara Strzelecka Prezes Związku Emerytów w Czeladzi.

Pan Krzysztof Zięcik – poeta , malarz i znany w Czeladzi społecznik na niwie kultury wzbogacił spotkanie deklamacją własnych utworów z cyklu pt „ Opowieści malarza”.

Obecni na sali Członkowie Stowarzyszenia podczas swobodnej, sprzyjającej rzeczowej dyskusji atmosferze w oparciu o prezentowane wiersze jak udostępnione obrazy przekonali zebranych, że /cyt/ „ Malarstwo jest milczącą poezją, poezja zaś mówionym malarstwem”.