Wieczorek poetycki z Danutą Augustyn 23.11.2018

Danuta Augustyn zainaugurowałaotwarcie Kawiarni Literackiej w Pałacu Kultury Zagłębia w DąbrowieGórniczej 23.11.2018 roku wieczorkiem poetyckim, podczas któregoprezentowała swój debiutancki tomik pt. „Sercem pisane”.Spotkanie autorskie poprowadziła Krystyna Kozdroń, która byłaredaktorem i recenzentem tego wydawnictwa. Dyrektor Pałacu KulturyZagłębia p. Małgorzata Majewska zapowiedziała podczasinauguracji, że miejsce to idealnie sprawdza się na kameralnespotkania z literatami czy aktorami i poszerzy ofertę placówki.Oprawę muzyczną spotkania zapewnił Jerzy Kołodziej, którywygrywał na instrumencie klawiszowym same nastrojowe utwory. Muzykaświetnie komponowała się z recytacjami zaproszonych gości iprzyjaciół autorki, zaś Danuta Augustyn sprawnie radziła sobie zopowieściami o swoim pisarstwie. Krystyna Kozdroń prowadziłarozmowę z autorką, komentowała wybrane wiersze z tomiku „Sercempisane” i zachęciła bohaterkę spotkania do wydania kolejnejpublikacji.