O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego prowadzi działalność kulturalną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu zagłębiowskiego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka.

Członkowie stowarzyszenia pracują w sekcjach: literackiej- poezja i proza, plastycznej- malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, haft artystyczny. Skupia twórców amatorów różnych zawodów (od robotników do profesorów), jak i w różnym wieku (Studentów, ludzi czynnych zawodowo, emerytów i rencistów i osoby niepełnosprawne).

Na przestrzeni 25 lat działalności stowarzyszenie zorganizowało około 200 wystaw plastycznych i spotkań literackich w różnych miastach zagłębia jak: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, jak i w ośrodkach gminnych powiatu będzińskiego i w innych ośrodkach woj.. Śląskiego. Organizuje plenery malarskie i warsztaty artystyczne w różnych regionach kraju, pomagając w rozwoju twórczości artystycznej członków, realizuje konkursy literacko plastyczne o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i ogólnokrajowym jak „Pióro Pegaza”, „Słowo Matka i Ojciec”, „Znaszli ten kraj”, organizuje spotkania twórców z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Współpracuje z bibliotekami, ośrodkami kultury, wydziałami kultury przy urzędach miejskich, muzeami itp. W regionie zagłębia i województwa Śląskiego. Popularyzując działalność na rzecz kultury polskiej stowarzyszenie współpracuje z prasą regionalną, krajową jak i polonijną.

Z perspektywy 25-lecia działalności w opinii społeczeństwa, miłośników i sympatyków Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego to jeden z najwartościowszych ruchów jakie powstały w Zagłębiu Dąbrowskim, które skupia w swoim gronie jak największą liczbę ludzi, którzy z pasją tworzą umożliwiając odnalezienie własnego spojrzenia na sztukę, włączenia jej w szarą ludzką egzystencję a tym samym uczestniczą w życiu kulturalnym regiony i kraju.