Uroczystość z okazji 35-lecia STKZD w MiPBP Będzin 07.06.2019