Promocja Almanachu 35-lecia STKZD 2019 Pałac Mieroszewskich Będzin