Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

Prezes:                         Orłowska Teresa
Wiceprezes:               Związek Bożena
Sekretarz:                  Bober Teresa
Skarbnik:                    Borkowska Krystyna
Członek Zarządu:   Religa Mariusz

___________________________

Informacje Zarządu STKZD:

Wybór Zarządu STKZD w dniu 21-11-2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków STKZD 10.10.2017 zatwierdziło …