Działalność 2009

20DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W ROKU 2009

W roku 2009 Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego obchodziło jubileusz powstania i działalności kulturotwórczej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego. W ramach obchodów jubileuszowych realizowano program kulturalny ?XXV Jubileuszowe Interregionalne Warsztaty Artystyczne?

STYCZEŃ
Wernisaż i spotkanie autorskie Pani Celiny Bochen, nestorki stowarzyszenia, w Ośrodku Kultury w Będzinie. Pani Celina otrzymała list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Będzina oraz Odznaczenie Starosty Powiatu Będzińskiego ?Zasłużony dla Kultury Powiatu Będzińskiego?

LUTY
Wernisaż Adama Śmietany ?Sielskość wsi polskiej? oraz spotkanie autorskie ze Stanisławem Barełą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

MARZEC
Wystawa haftu artystycznego oraz spotkanie autorskie Pani Zofii Cencek. Występ muzyczny młodzieży Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.

KWIECIEŃ
– Wystawa prac haftu artystycznego i prezentacja multimedialna twórczości Teresy Orłowskiej w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. – Spektakl słowno-muzyczny z prezentacją multimedialną ?Drogi ich życia? wystawiony w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej w czwartą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. – Wernisaż i wieczór autorski Krzysztofa Zięcika w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Oprawa Muzyczna Mirosław Witek – Wystawa zbiorowa sekcji haftu artystycznego w Ośrodku Kultury w Będzinie.

MAJ
– Uroczyste otwarcie obchodów jubileuszowych SKZD z udziałem władz miast zagłębiowskich Będzina, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi oraz Starostwa Będzińskiego. Wręczenie STKZD honorowej odznaki ?Zasłużony dla Kultury Polskiej? przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Wręczenie honorowych odznak członkom stowarzyszenia. Odznaczenie brązowym medalem ?Gloria Artis? nestorki stowarzyszenia Celiny Bochen. Odznaczeń dokonał w imieniu ministra dr hab. Paweł Soroka- Przewodniczący Krajowej Rady Stowarzyszeń Twórców Kultury. Odznaczenia za działalność społeczną w dziedzinie kultury w Powiecie Będzińskim członkom stowarzyszenia wręczył Starostwa Powiatu Będzińskiego Pan Adam Lazar. Prezydenci uhonorowali członków stowarzyszenia listami gratulacyjnymi. Zarząd stowarzyszenia wręczył Legitymacje ?Honorowego Członka Stowarzyszenia? prezydentom miast zagłębiowskich, naczelnikom wydziałów kultury, dyrektorom bibliotek, muzeów, ośrodków kultury współpracujących ze stowarzyszeniem. – Otwarcie wystawy ?25 lat STKZD? w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. – Konferencja Naukowa Pielęgnowanie Tożsamości Kulturowej w Zjednoczonej Europie? w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Instytutów Neofilologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Referaty wygłosili: dr hab. Paweł Soroka ?Tożsamość Narodowa i Regionalna Kultury w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej?, dr Michał Kaczmarczyk ?Atrybuty Tożsamości Zagłębiowskiej? mgr Przemysław Ruta ?Rola Tygodnika Wiadomości Zagłębia w Kreowaniu Tożsamości Zagłębiowskiej?, mgr Ewelina Podleszańska ?Aktywne Uczestnictwo w Procesie Tworzenia i Odbiorze Sztuki przez Wspólne Malowanie?. – ?Wspólne malowanie? członków stowarzyszenia z mieszkańcami dzielnicy Sielec na dziedzińcu Zamku Sieleckiego w Sosnowcu. Występ zespołu regionalnego ?Grodźczanie?. ? Warsztaty artystyczne plastyczno-literackie w Zespole Szkól Plastycznych w Dąbrowie Górniczej i w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

CZERWIEC
– Spotkania członków stowarzyszenia z młodzieżą w szkołach: Szkoła Sportowa w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Podstawowa nr 10 i gimnazjum nr 1 w Będzinie, Szkoła Podstawowa nr 7 i gimnazjum nr 1 w Czeladzi. Wernisaż zbiorowy sekcji plastycznej ?Jubileuszowe Inspiracje 2009? oraz wieczór poetycki Grażyny Siwiec, Jolanty Wychowaniec, Marii Herman, Stanisława Bareły w Spółdzielczym Domu Kultury ?Odeon? w Czeladzi. – Finał VII Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Słowo Matka i Ojciec” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej.

WRZESIEŃ
– Spektakl słowno-muzyczny ?Poezja jak wino? Muzeum w Będzinie. – Wystawa Pani Haliny Kwiatkowskiej ?Igłą Malowane? i wieczór poetycki Krystyny Borkowskiej, Bogumiły Szrepfer, Krzysztofa Zięcika w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. – Udział Teresy Orłowskiej w Międzynarodowym Festiwalu Regionalnych Zespołów Artystycznych i Rękodzieła Artystycznego w Békéscsabie Węgry.

PAŹDZIERNIK
– Wernisaż i wieczór autorski Ireny Wiltosińskiej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie. – Spektakl słowno-muzyczny z prezentacją multimedialną „90 Rocznica Wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego” opracowany na podstawie twórczości Marii Golanki „Kalendarium Powstańcze” w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” Katowice. – Wernisaż i prezentacja multimedialna twórczości Teresy Orłowskiej Klub Centrum w Katowicach.

LISTOPAD
– Promocja antologii 25 lat STKZD. Wystawa poplenerowa w Muzeum w Sosnowcu. – Finał II Jubileuszowej Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Znaszli ten kraj”, wręczenie nagród i katalogów pokonkursowych w SDK ?Odeon? w Czeladzi.