Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie poetyckim „O wstęgę Sanu”.
Regulamin w załączeniu