Konkurs literacko plastyczny „Znaszli ten kraj” finał 2019