Kontakt

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego
42-500 Będzin
u. Małachowskiego 29

NIP 625-16-88-847

Nr KRS 0000224481

Telefon +48 795 422 561

E-mail: orlowska.stkzd@gmail.com

Bank Spółdzieczy w Będzinie
77 8438 0001 0020 8684 2000 0010