Konkurs literacko plastyczny „Znaszli ten kraj” 2017