Oczami Zagłębianki – Wieczór autorski Ireny Imiołek


Oczami Zagłębianki – Wieczór autorski Ireny Imiołek
Wieczorek poetycko-muzyczny, promujący wydany w 2017 roku, tomik wierszy Ireny Imiołek, zatytułowany „Oczami Zagłębiani”, nie zawiedzie oczekiwań sympatyków talentu autorki, znakomitej polonistki, wychowawczyni kilku pokoleń młodych Zagłębiaków.
Atrakcyjny będzie również program muzyczny, opracowany przez Jerzego Kołodzieja.
Zapraszamy do Klubu Osiedlowego „Helikon” 26 stycznia 2018 roku, o godzinie 17:00.

Zaproszenie na zebranie opłatkowe

Zarząd STKZD zaprasza Członków Stowarzyszenia na uroczyste zebranie
opłatkowe w dniu 15 12. 2017 roku o godz. 17:00
w Będzinie, ul. Małachowskiego 29 ( dawna siedziba).

Serdecznie zapraszamy wraz z osoba towarzyszącą.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie lub SMS
na numer 795 422 561 do dnia 13. 12.2017 roku.

Spotkanie autorskie z Krystyną Borkowską

Spotkanie autorskie z Krystyną Borkowską 8.12.2017 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie

„Zagłębie to dla mnie najczulszy punkt na mapie serca” – wyznała Krystyna Borkowska w jednym z wierszy zawartych w tomiku „Złodziej farb”, którego promocja odbyła się 8 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

Poetka i animatorka kultury Krystyna Borkowska pochodzi z Gniezna, ale od lat związana jest z Sosnowcem, w którym mieszka, podejmując liczne działania i inicjatywy kulturalne. Jest autorką 14 tomików poezji, w tym dwóch publikacji dla dzieci: „Bajki Pani Krysi” i „W Cukierkowie”.

Krystyna Borkowska jest posiadaczką nadanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach tytułu „Mistrz Słowa” oraz otrzymanego w 2016 roku tytułu „Przyjaciela Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie”.

W tym roku poetka obchodzi jubileusz 40-lecia działalności artystycznej, za którą została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Miasta Sosnowca.

Wydany w ramach sosnowieckiego programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych tomik „Złodziej farb” jest, jak wyznaje autorka „fotograficznym zapisem miejsc i zdarzeń, to rodzaj hołdu dla ludzi oraz rodzaj poszukiwania własnej tożsamości”.

Tomik wzbogacony jest o grafikę Krzysztofa Zięcia, którego artysta, podobnie jak Krystyna Borkowska, jest członkiem ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Wybór zarządu STKZD

W dniu 21-11-2017 r. odbył się wybór Zarządu STKZD

Zarząd ukonstytuował się następująco: 

Prezes  Teresa Orłowska
Wiceprezes  Bożena Związek
Sekretarz  Teresa Bober
Skarbnik  Krystyna Borkowaska
Członek Zarządu  Mariusz Religa