„Tu Metropolia” – przyjdź, posłuchaj, zabierz głos

„Tu Metropolia” – przyjdź, posłuchaj, zabierz głos
Na kolejną otwartą debatę z cyklu „Tu Metropolia”, poświęconą tematyce metropolitalnej, zapraszamy do Będzina. Cykl spotkań organizowany jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
Debaty odbywają się co dwa tygodnie w miastach i gminach tworzących Metropolię. Podczas spotkań poruszane są ważne kwestie metropolitalne – transport publiczny, rozwój gospodarczy i społeczny, kształtowanie przestrzeni, promocja całego obszaru Metropolii, a także zagadnienia związane ze specyfiką miast i gmin, w których odbywają się spotkania.
Tematy te omawiane są przez członków Zarządu GZM, przedstawicieli władz miast i gmin Metropolii oraz zaproszonych gości – ekspertów, społeczników i dziennikarzy. Spotkania,
ze względu na swój otwarty charakter, są także okazją do zabrania głosu przez mieszkańców.
Cały cykl prowadzi, doświadczony w tematyce metropolitalnej, dziennikarz Dziennika Zachodniego – red. Marcin Zasada.
W spotkaniu w Będzinie wezmą udział: Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Łukasz Komoniewski, Prezydent Będzina, dr hab. Robert Pyka, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, Uniwersytet Śląski, a także Radni Będzina oraz dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznicy i mieszkańcy.
– Będzin to miasto o długiej i bogatej historii, które w tym roku obchodzi jubileusz 660 lat  nadania praw miejskich. Naszą dumą jest średniowieczny Zamek, który wyróżnia Będzin na tle pozostałych miast Zagłębia i stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Realizując plany rozwojowe, mocny nacisk kładziemy na wykorzystanie walorów historycznych miasta, jednocześnie nie zapominając o rozwoju gospodarczym oraz tych funkcjach, które stanowią o jego atrakcyjności do zamieszkania.
W Będzinie mamy dobrze funkcjonujące instytucje, świadczące usługi dla ludności w zakresie kultury i sztuki, turystyki i rekreacji, oświaty, ochrony zdrowia oraz opieki społecznej, ale ciągle poszerzamy ofertę, która ma wpływ na jakość życia mieszkańców.  W tym roku oddajemy do użytku nowy obiekt oferujący dwie formy wsparcia społecznego dla osób starszych
i niesamodzielnych tj. Centrum Usług Społecznych, które wpłynie na poszerzenie oferty zajęć pozwalających na aktywną integrację ponad stu seniorów. Na terenie miasta
w ostatnich latach powstało kilka ciekawych inwestycji sportowych i rekreacyjnych, m.in. wodny plac zabaw na Warpiu, pumptrack czyli rowerowy plac zabaw na Syberce, czy bawialnia przy Ośrodku Sportu i Rekreacji – mówi Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina.
Podczas debaty w Będzinie mowa będzie m.in. o szansach miasta na dalszy rozwój, wynikających z przynależności do Metropolii, o jego kapitale wnoszonym do struktury metropolitalnej, o polityce rowerowej, a także o wyrazistej zagłębiowskiej tożsamości. W kontekście spójności metropolitalnej poruszona zostanie także kwestia Funduszu Solidarności.
Na spotkanie w Będzinie zapraszamy 11 kwietnia (środa), o godz. 16.30, do Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej, plac Włodzimierza Wójcika 1.
Miejsca i terminy kolejnych spotkań znajdziecie na profilu FB Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tam też transmitowana jest każda z debat.
Patronem medialnym spotkań „Tu Metropolia” jest Dziennik Zachodni.