Zaproszenie na zebranie opłatkowe

Zarząd STKZD zaprasza Członków Stowarzyszenia na uroczyste zebranie
opłatkowe w dniu 15 12. 2017 roku o godz. 17:00
w Będzinie, ul. Małachowskiego 29 ( dawna siedziba).

Serdecznie zapraszamy wraz z osoba towarzyszącą.
Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie lub SMS
na numer 795 422 561 do dnia 13. 12.2017 roku.

Spotkanie autorskie z Krystyną Borkowską

Spotkanie autorskie z Krystyną Borkowską 8.12.2017 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie

„Zagłębie to dla mnie najczulszy punkt na mapie serca” – wyznała Krystyna Borkowska w jednym z wierszy zawartych w tomiku „Złodziej farb”, którego promocja odbyła się 8 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie.

Poetka i animatorka kultury Krystyna Borkowska pochodzi z Gniezna, ale od lat związana jest z Sosnowcem, w którym mieszka, podejmując liczne działania i inicjatywy kulturalne. Jest autorką 14 tomików poezji, w tym dwóch publikacji dla dzieci: „Bajki Pani Krysi” i „W Cukierkowie”.

Krystyna Borkowska jest posiadaczką nadanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach tytułu „Mistrz Słowa” oraz otrzymanego w 2016 roku tytułu „Przyjaciela Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie”.

W tym roku poetka obchodzi jubileusz 40-lecia działalności artystycznej, za którą została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Miasta Sosnowca.

Wydany w ramach sosnowieckiego programu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych tomik „Złodziej farb” jest, jak wyznaje autorka „fotograficznym zapisem miejsc i zdarzeń, to rodzaj hołdu dla ludzi oraz rodzaj poszukiwania własnej tożsamości”.

Tomik wzbogacony jest o grafikę Krzysztofa Zięcia, którego artysta, podobnie jak Krystyna Borkowska, jest członkiem ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.

Wybór zarządu STKZD

W dniu 21-11-2017 r. odbył się wybór Zarządu STKZD

Zarząd ukonstytuował się następująco: 

Prezes  Teresa Orłowska
Wiceprezes  Bożena Związek
Sekretarz  Teresa Bober
Skarbnik  Krystyna Borkowaska
Członek Zarządu  Mariusz Religa

 

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – plastycznego”Znaszli ten kraj”

IX Edycjia Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – plastycznego „Znaszli ten kraj”
Celem konkursu jest pokazanie miłości do kraju ojczystego, ukazanie jego piękna w obrazie malowanym, haftowanym, fotografii oraz w słowie pisanym wierszem i prozą udział wzięło:
15 autorów prac literackich z różnych stron kraju, którzy nadesłali 45 łącznie utworów poetyckich.
71 twórców nadesłało łącznie 85 prac plastycznych

Prace literackie oceniało jury w składzie:
Andrzej Nogo – poeta, bibliotekarz MiPBP w Będzinie, członek stowarzyszenia Filary Kultury.
Beata Wardęga – pracownik MiPBP w Będzinie, członek stowarzyszenia Filary Kultury

Jury przyznało:
I miejsce – Grzegorz Słobodnik
II miejsce – Janusz Pyziński
III miejsce – Bogumiła Szrepfer
Wyróżnienie – Jolanta Wychowaniec

Prace plastyczne oceniało jury w składzie:
Tadeusz Dul – artysta plastyk – malarz – przewodniczący jury
Teresa Orłowska – członek STKZD
Krzysztof Zięcik – członek STKZD

Komisja przyznała:
W kategorii – malarstwo do lat 18
I miejsce – Tytus Łebek – 8 lat
II miejsce – Alan Malko – 11 lat
III miejsce – Karolina Derebisz – lat7
Wyróżnienie – Monika Stopora – lat 7
Dzieci do konkursu przygotowała Beata Fonik O.K. Będzin

W kategorii – malarstwo od lat 18
I miejsce – Rafał Tłuczek
II Miejsce – Jolanta Małek
III miejsce – Ewa Moneta
Wyróżnienie – Irena Binert
W kategorii – haft artystyczny
I miejsce – Halina Kwiatkowska
II miejsce – Zofia Cencek
III miejsce – Maria Gil

W kategorii – fotografia
I miejsce – Wojciech Skórka

W konkursie wzięły udział osoby ze stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Familia” pod kierunkiem Krzysztofa Zięcika.
W tej grupie przyznano
I miejsce – Izabela Korzec
II miejsce – Krzysztof Dudek
III miejsce Kamil  – Radziejewski
Wyróżnienie otrzymałaczeladzka grupa „Point”.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy wielu inspiracji i sukcesów na polu działalności artystycznej oraz wzbogacania warsztatu twórczego.