Wybór zarządu STKZD

W dniu 21-11-2017 r. odbył się wybór Zarządu STKZD

Zarząd ukonstytuował się następująco: 

Prezes  Teresa Orłowska
Wiceprezes  Bożena Związek
Sekretarz  Teresa Bober
Skarbnik  Krystyna Borkowaska
Członek Zarządu  Mariusz Religa

 

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – plastycznego”Znaszli ten kraj”

IX Edycjia Ogólnopolskiego Konkursu Literacko – plastycznego „Znaszli ten kraj”
Celem konkursu jest pokazanie miłości do kraju ojczystego, ukazanie jego piękna w obrazie malowanym, haftowanym, fotografii oraz w słowie pisanym wierszem i prozą udział wzięło:
15 autorów prac literackich z różnych stron kraju, którzy nadesłali 45 łącznie utworów poetyckich.
71 twórców nadesłało łącznie 85 prac plastycznych

Prace literackie oceniało jury w składzie:
Andrzej Nogo – poeta, bibliotekarz MiPBP w Będzinie, członek stowarzyszenia Filary Kultury.
Beata Wardęga – pracownik MiPBP w Będzinie, członek stowarzyszenia Filary Kultury

Jury przyznało:
I miejsce – Grzegorz Słobodnik
II miejsce – Janusz Pyziński
III miejsce – Bogumiła Szrepfer
Wyróżnienie – Jolanta Wychowaniec

Prace plastyczne oceniało jury w składzie:
Tadeusz Dul – artysta plastyk – malarz – przewodniczący jury
Teresa Orłowska – członek STKZD
Krzysztof Zięcik – członek STKZD

Komisja przyznała:
W kategorii – malarstwo do lat 18
I miejsce – Tytus Łebek – 8 lat
II miejsce – Alan Malko – 11 lat
III miejsce – Karolina Derebisz – lat7
Wyróżnienie – Monika Stopora – lat 7
Dzieci do konkursu przygotowała Beata Fonik O.K. Będzin

W kategorii – malarstwo od lat 18
I miejsce – Rafał Tłuczek
II Miejsce – Jolanta Małek
III miejsce – Ewa Moneta
Wyróżnienie – Irena Binert
W kategorii – haft artystyczny
I miejsce – Halina Kwiatkowska
II miejsce – Zofia Cencek
III miejsce – Maria Gil

W kategorii – fotografia
I miejsce – Wojciech Skórka

W konkursie wzięły udział osoby ze stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Familia” pod kierunkiem Krzysztofa Zięcika.
W tej grupie przyznano
I miejsce – Izabela Korzec
II miejsce – Krzysztof Dudek
III miejsce Kamil  – Radziejewski
Wyróżnienie otrzymałaczeladzka grupa „Point”.

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy wielu inspiracji i sukcesów na polu działalności artystycznej oraz wzbogacania warsztatu twórczego.

Krzysztof Zięcik 30-to lecie twórczości

 

Krzysztof Zięcik

Mieszkaniec Czeladzi

Pracuje zawodowo. W wolnych chwilach artysta plastyk. Poeta. Malarz. Animator kultury. Doskonały organizator.

Skupia wokół siebie grupę artystów amatorów, która działa pod nazwą „Akwamaryn” oraz grupy artystów nieprofesjonalnych „Point” działających przy SDK „Odeon” w Czeladzi.

Wieloletni, aktywny członek Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Uhonorowany nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotą odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polski oraz odznaczeniem za działalność kulturalną na terenie powiatu Będzińskiego nadanym przez Starostę Będzińskiego.

Wielokrotnie nagradzany na licznych konkursach artystycznych. Doskonały organizator. Na swoim koncie ma wiele zorganizowanych wernisaży, a także cykl spektakli słowno – muzyczno – wizualnych przedstawionych publiczność i w SDK „Odeon” .

W dniu 07. Października 2017 roku we wspomnianym wcześniej klubie „Odeon” w Czeladzi Krzysztof Zięcik obchodził jubileusz XXX-lecia pracy twórczej. Na zorganizowany z tej okazji wernisaż – spektakl zjawiło się całe mnóstwo osób.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta Czeladzi Pan Zbigniew Szaleniec, Radny Dąbrowy Górniczej Ryszard Harańczyk oraz wiele innych osób. Pośród nich przyjaciele Krzysztofa, także ze stowarzyszenia.

Całość imprezy rozpoczęła oficjalna część na która złożyły się liczne gratulacje , podziękowania inne serdeczności, całkowicie zasłużone.

Następnie mieliśmy okazję do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez przyjaciół Krzysztofa na którą złożyły się piosenki, recytacje poezji Jubilata, a także recitale muzyczne, głównie gitarowe w wykonaniu znajomych artystów – muzyków.

Omawianie występu każdego artysty z osobna niepotrzebnie przedłużyłoby niniejszą relację, albowiem było ich całe mnóstwo co świadczy o popularności osoby Krzysztofa w środowisku artystycznymi nie tylko.

Pozwolę sobie wiec na przytoczenie jedynie imion i nazwisk wykonawców w kolejności ich występowania na scenie. Artyści owi i ich twórczość są ogólnie znani w Zagłębiu.

Antoni Czekajski, Aleksandra Bekus, Lucyna Gawlik, Mirosław Lipski, Arkadiusz Skowron, Krystyna Borkowska, Maria Herman, Aleksandra Golda, Jolanta Klimek, Alicja Kulig, Barbara Marzec, Anna Niziurska, Bożena Związek, Bogumiła Szrepfer, Marek Broda, Ryszard Kula, Bożena Machel, Anna Klusiec, Bogdan Jasiczek, Janina Szatan, Irena Imiołek, Mirowitek, Jolanta Wychowaniec.

Na zakończenie niniejszej relacji chciałbym po raz kolejny życzyć jubilatowi wielu lat owocnej pracy twórczej, wielu sukcesów i co najmniej takiej operatywności jak dotychczas.

Całość imprezy prowadziła Teresa Orłowska.

Autor relacji: Marek Orłowski

Autor zdjęć: Wojciech Skórka